Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

Zapytanie ofertowe 2/2020

Podgłębokie, dnia 22.01.2020 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2020

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Nabywca : Powiat Łęczyński

Al. Jana Pawła II 95A

21-010 Łęczna

NIP : 505-001-77-32

 

Odbiorca : Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Podgłębokie 1A

21-070 (Cyców

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Zainstalowanie domofonu pomiędzy furtką przy bramie wjazdowej a trzema kondygnacjami w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokie.

 

 

III. INFORMACJE DODATKOWE

 

W chwili obecnej funkcjonuje stara sieć domofonu w w/w budynku z uszkodzoną bazą.

Materiał zabezpiecza wykonawca.

 

IV. TERMIN REALIZACJI

 

do 15 lutego 2020 r.

 

 

V. FORMA PŁATNOŚCI

 

1. Przelew bankowy na podstawie faktury

2. Termin płatności 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 27.01.2020 r. do godz. 15.oo w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem lub przesłać faxem na Nr (82) 5677074 lub e-mailem: mowsekret@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod Nr telefonu: 82/ 5677 074 lub 606 487 756

 

 

   Formularz ofertowy 2/2020

   Zapytanie ofertowe 2/2020

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 stycznia 2020 07:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 43
22 stycznia 2020 07:59 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2020 07:59 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
22 stycznia 2020 07:56 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: IDcom.pl